Kontakt

Mlin Dobrinci
Mlin Dobrinci, Rumska bb
22412, Dobrinci
+381 22 453 480; 453-490
fax:+381 22 453 590
office@mlindobrinci.co.rs


Darko Petrović
Pomoćnik direktora za agrar
mob: +381 62 212 910
darko.petrovic@solekomerc.co.rs


Milanko Korugić
Upravnik mlina i silosa
mob: + 381 62 212 638
milanko@mlindobrinci.co.rs

Venera Vukašinović
Komercijalista za brašno
mob: +381 62212338


Goran Simić
Komercijalista za žitarice i uljarice
mob: +381 60 2400 405
komercijala@mlindobrinci.co.rs


Jasna Golubović
Knjigovodstveno-komercijalni referent
mob: +381 22 453 480
fax:+381 22 453 590
jasna@mlindobrinci.co.rs